Scrie pentru noi

Redacția SPECTRUL acceptă articole de opinie (oped-uri) și recenzii de cărți, filme, seriale etc., pentru publicare pe site-ul nostru. Articolele pot fi trimise pe adresa noastră de mail, contact@spectrul.ro, urmând apoi să primească sugestii și feedback înainte de publicare. Pentru a fi luate în considerare, articolele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie trimise ca link Google Docs, cu acces de edit sau comment;
  • Numele proprii (de persoane, țări, companii etc.) să fie bolduite;
  • Numele de opere (piese, cărți, filme, cântece, studii etc.) și cuvintele din altă limbă înafară de română să fie italizate;
  • Citatele de-asemenea trebuie italizate;
  • Să nu fie mai lungi de 1200 de cuvinte;
  • Evitată romgleza pe cât posibil;
  • Să fie scrise cu diacritice;
  • Notele de subsol vor fi incluse într-un bloc marcat [ footnote]Conținutul notei de subsol[/footnote].

Redactorii vor da feedback și sugestii direct în document, și pot adăuga intertitluri, alege un alt titlu şi/sau modifica frazarea textului fără a modifica mesajul lui. Vă rugăm să scrieți în mail sau document dacă vreți ca articolele să fie publicate sub pseudonim sau numele adevărat.